Arterie komunikacyjne są kluczowym elementem podróży dla większości kierowców. Aby jednak korzystać z tych dróg, konieczne jest wykupienie opłaty drogowej. Koszt opłaty pokrywa inwestycje w budowę i utrzymanie infrastruktury transportowej.

Warianty znaczków opłaty drogowej i ich przedziały cenowe

Rocznie – 2300Kč

Miesięcznie – 430Kč

Dziesięć dni – 270Kč

1 dniowa – 200Kč

 

System winiet został wprowadzony w 1995 roku i od tego czasu przeszedł kilka zmian w polityce cenowej. Cena winiety zależała od okresu zakupu, a także od masy pojazdu, dla którego została zakupiona. W latach 1995-2000 można było nabyć wyłącznie winiety roczne. W 1995 roku winieta dla pojazdów do 3,5 tony kosztowała 400 koron, ale do 2000 roku cena ta podwoiła się do 800 koron. W przypadku pojazdów o większej masie ceny były wyższe i rosły regularnie każdego roku. W 2009 roku cena winiet dla wszystkich typów pojazdów została ujednolicona.

W 2000 r. wprowadzono również winiety krótkoterminowe o ważności dziesięciu dni lub jednego miesiąca. W 2000 roku miesięczna winieta kosztowała 200 CZK, a dziesięciodniowa 100 CZK. W latach 2005-2009 wprowadzono również winiety o różnej długości ważności. Od 2010 r. system został zmodyfikowany w taki sposób, że dostępne są tylko winiety o ważności dziesięciu dni, miesiąca lub roku.

Od 2012 roku obowiązują ceny winiet, które znamy dzisiaj. Przewiduje się jednak, że w przyszłości ceny winiet mogą wzrosnąć o 50% do 100% w porównaniu z obecnymi cenami.