Elektronická dálniční známka
která sází strom

Dálniční známka 1 rok
2 300 
+ 200  ekologický poplatek
Koupit
Dálniční známka 30 dní
430 
+ 100  ekologický poplatek
Koupit
Dálniční známka 10 dní
270 
+ 100  ekologický poplatek
Koupit
Dálniční známka 1 den
200 
+ 70  ekologický poplatek
Koupit

Ověření platnosti

Zadejte SPZ vozidla a ověřte si, zda je dálniční známka stále platná.

Stát registrace vozidla
SPZ
i
Zadejte čísla a písmena, bez mezer, pomlček, diakritiky a speciálních znaků.
CZ - 1234567
Platná!
Platnost 07. 08. 2023 - 07. 08. 2024
Zbývá 200 dnů
CZ - 1234567
Neplatná!
Tento automobil nemá platnou dálniční známku.

Správa dálniční známky

Již jste zakoupili elektronickou dálniční známku a potřebujete zjistit či upravit konkrétní detaily?

Informace o zakoupené dálniční známce
Změna počátku platnosti dálniční známky
Změna SPZ
Nastavení notifikací
Správa známky

Jaká vozidla musí mít dálniční známku?

Povinnost pořídit si dálniční známku platí pro motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly, jejichž nejvyšší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny. Na přípojná vozidla a motocykly se povinnost nevztahuje.

Zalesňujeme planetu

Posílení lesních ekosystémů a zachování biodiverzity: Projekt dalnicniznamka.cz má pozitivní vliv na životní prostředí tím, že prostřednictvím výsadby nových stromů přispívá k posílení lesních ekosystémů. Lesy jsou domovem mnoha druhů rostlin a živočichů a tato iniciativa vytváří nové prostředí pro jejich život.

Snížení emisí CO2 a zmírnění klimatických změn: Nově vysazené stromy mají schopnost absorbovat oxid uhličitý (CO2) z atmosféry. Tímto způsobem projekt přispívá ke snižování celkových emisí skleníkových plynů, což má pozitivní dopad na boj proti globálnímu oteplování.

Ochrana půdy a prevence eroze: Lesní půda má schopnost zadržovat vodu a zabránit erozi. Vysazování stromů přispívá k udržování kvality půdy, což je klíčové pro udržení její úrodnosti a zároveň ochranu proti erozi a povodním.

Zlepšení ovzduší a estetická hodnota: Lesy mají schopnost zlepšovat kvalitu ovzduší tím, že zachycují prach a znečišťující látky. Tím se přispívá ke zlepšení kvality života obyvatel. Navíc, nově vytvořené lesní oblasti mají estetickou hodnotu a přispívají ke krásnému vzhledu krajiny.

Z každé prodané dálniční známky je vysazen jeden strom. Proto je ke každé známce účtován EKO manipulační poplatek. Tento poplatek se vztahuje na jednodenní dálniční známka, desetidenní dálniční známka, měsíční dálniční známka a roční dálniční známka. V případě, že s poplatkem nesouhlasíte, obraťte se prosím se zakoupením na oficiálního distributora, děkujeme.