Elektroniczna winieta autostradowa
za pomocą kilku kliknięć

Winieta na 1 rok
2 300 
+ 200  opłata ekologiczna
Kupuję
Winieta na 30 dni
430 
+ 100  opłata ekologiczna
Kupuję
Winieta na 10 dni
270 
+ 100  opłata ekologiczna
Kupuję
Winieta na 1 dzień
200 
+ 70  opłata ekologiczna
Kupuję

Walidacja

Wprowadź numer rejestracyjny pojazdu i sprawdź, czy winieta jest nadal ważna.

Kraj rejestracji pojazdu
Numer rejestracyjny
i
Wprowadź cyfry i litery, bez spacji, myślników, znaków diakrytycznych lub znaków specjalnych.
CZ - 1234567
Ważne! Możesz zaczynać.
Ważność 07. 08. 2023 - 07. 08. 2024
Pozostałości 200 dnů
CZ - 1234567
Nieprawidłowe!
Ten samochód nie ma ważnej winiety.

Administrowanie winietą

Zakupiłeś już winietę elektroniczną i chcesz znaleźć lub edytować określone szczegóły?

Informacje o zakupionej winiecie
Zmiana początku ważności winiety
Zmiana tablicy rejestracyjnej
Ustawienia powiadomień
Administracja znaczkami

Które pojazdy muszą posiadać winietę?

Pojazdy silnikowe o co najmniej czterech kołach i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony są zobowiązane do zakupu winiety. Przyczepy i motocykle nie podlegają temu obowiązkowi.

Ponownie zalesiamy planetę

Wzmocnienie ekosystemów leśnych i zachowanie różnorodności biologicznej: projekt dalnicniznamka.cz ma pozytywny wpływ na środowisko, przyczyniając się do wzmocnienia ekosystemów leśnych poprzez sadzenie nowych drzew. Lasy są domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, a ta inicjatywa tworzy nowe środowisko dla ich życia.

Redukcja emisji CO2 i łagodzenie zmian klimatycznych: nowo posadzone drzewa mają zdolność pochłaniania dwutlenku węgla (CO2) z atmosfery. W ten sposób projekt przyczynia się do zmniejszenia ogólnej emisji gazów cieplarnianych, co ma pozytywny wpływ na walkę z globalnym ociepleniem.

Ochrona gleby i zapobieganie erozji: Gleba leśna ma zdolność zatrzymywania wody i zapobiegania erozji. Sadzenie drzew pomaga utrzymać jakość gleby, co jest kluczem do utrzymania żyzności gleby przy jednoczesnej ochronie przed erozją i powodziami.

Poprawa jakości powietrza i walory estetyczne: lasy mają zdolność do poprawy jakości powietrza poprzez zatrzymywanie pyłu i zanieczyszczeń. Przyczynia się to do poprawy jakości życia mieszkańców. Ponadto nowo utworzone obszary leśne mają wartość estetyczną i przyczyniają się do pięknego wyglądu krajobrazu.