Személyes adatok védelme

Személyes adatok védelme

 

1. 4MAKO s.r.o., székhelye: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Prague 2, személyi azonosító száma: 10729321, bejegyezve a prágai Városi Bíróság C részlegénél, 347348-as betét (a továbbiakban: „Eladó” vagy „Adatkezelő”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (2016/679/EU) (a továbbiakban: „Rendelet”) értelmében az alábbi személyes adatokat kezeli:

név, vezetéknév
e-mail cím
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM
a rendszámtábla érvényességi ideje

2. A fenti személyes adatokat a megrendelések feldolgozása és a szerződés további teljesítése érdekében kell feldolgozni, amennyiben Ön és az eladó között szerződés jön létre. A személyes adatok ilyen feldolgozását a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja engedélyezi – a feldolgozás a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az Eladó ezen adatokat a szerződés nyilvántartása, valamint a felek jogainak és kötelezettségeinek jövőbeni gyakorlása és védelme céljából is feldolgozza.
A személyes adatok fenti célból történő megőrzése és feldolgozása a szerződés szerinti teljesítés utolsó részének teljesítésétől számított 10 évig tart, kivéve, ha más jogszabály hosszabb ideig írja elő a szerződéses dokumentáció megőrzését. Az ilyen feldolgozás a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) és f) pontja alapján lehetséges – a feldolgozás jogi kötelezettség teljesítéséhez és az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

3. Híreket és egyéb kereskedelmi közleményeket lehet küldeni a vevő e-mail címére vagy telefonszámára, ezt az eljárást az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvény 7. § (3) bekezdése engedélyezi, kivéve, ha a vevő ezt elutasítja. Ezekről a közleményekről bármikor le lehet iratkozni bármilyen módon, például e-mail küldésével vagy egy kereskedelmi közleményben található linkre kattintva.

4. A személyes adatok feldolgozását a 4MAKO s.r.o., azaz az adatkezelő végzi.

A személyes adatok nem kerülnek továbbításra az EU-n kívüli harmadik országokba.

5. Az adatkezelő nem rendelkezik „meghatalmazott képviselőnek” nevezett személlyel. Az adatkezelővel a [email protected] e-mail címen lehet kapcsolatba lépni.

6. Az adatkezelő, mint a 4MAKO s.r.o. weboldal üzemeltetője, cookie-kat használ ezen a weboldalon az alábbi célokra:

– a weboldal forgalmának mérése és statisztikák készítése a weboldal forgalmáról és a látogatói magatartásról;

– A weboldal alapvető funkcionalitása.

– A cookie-k gyűjtése a fentiekben meghatározott célokból személyes adatok feldolgozásának tekinthető. Az ilyen adatkezelés jogos ok – az adatkezelő jogos érdeke – alapján lehetséges, és a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján megengedett.

– A weboldal olyan üzemmódban is használható, amely nem teszi lehetővé a weboldal látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtését – ez az üzemmód vagy a böngésző beállításain belül állítható be, vagy az adatkezelő jogos érdeke alapján tiltakozni lehet az ilyen gyűjtés ellen a rendelet 21. cikke alapján, amely a weboldal alján érhető el. Az Ön kifogását késedelem nélkül elbíráljuk. A weboldal működéséhez szükséges cookie-kat csak a weboldal működéséhez szükséges ideig tároljuk.

– Ha a látogató tiltakozik a weboldal működéséhez szükséges technikai sütik feldolgozása ellen, a weboldal teljes funkcionalitása és kompatibilitása ilyen esetben nem garantálható.

– A weboldal forgalmának mérése és a látogatói forgalomra és a weboldalon való viselkedésre vonatkozó statisztikák készítése céljából gyűjtött cookie-kat kollektív egészként és anonim formában kezelik, amely nem teszi lehetővé az egyén azonosítását.

– Az összegyűjtött cookie-kat más feldolgozók dolgozzák fel:

– Google Analytics, amelyet a Google Inc. üzemeltet, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

– Az e-kereskedelmi szolgáltatások szolgáltatója

– marketingszolgáltatások nyújtása

7. Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelet értelmében Önnek joga van:

– bármikor lemondani a kereskedelmi kommunikáció küldését,

– tiltakozni az adatkezelő jogos érdekén alapuló feldolgozás ellen,

– tájékoztatást kérni tőlünk arról, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel Önről,

– hozzáférést kérjen az ilyen adatokhoz, és kérje azok frissítését vagy helyesbítését, vagy kérje a feldolgozás korlátozását,

– kérheti, hogy töröljük ezeket a személyes adatokat, amit meg is teszünk, kivéve, ha ez ellentétes az alkalmazandó joggal vagy az adatkezelő jogos érdekeivel,

– az adathordozhatósághoz, ha a feldolgozás automatizáltan, hozzájárulás alapján vagy szerződés teljesítése céljából történik,

– a feldolgozott személyes adatok másolatának kérése,

– a hatékony bírósági védelemhez, ha Ön úgy véli, hogy a rendelet szerinti jogait megsértették a személyes adatainak e rendeletet sértő feldolgozása következtében,

– panaszt nyújtson be az adatvédelmi hatóságnál.

 

Ezek a feltételek 2023.9.1-én lépnek hatályba.