Výhody projektu pro planetu a ekologii:

Posílení lesních ekosystémů a zachování biodiverzity: Projekt „dalnicniznamka.cz“ má pozitivní vliv na životní prostředí tím, že prostřednictvím výsadby nových stromů přispívá k posílení lesních ekosystémů. Lesy jsou domovem mnoha druhů rostlin a živočichů a tato iniciativa vytváří nové prostředí pro jejich život.

Snížení emisí CO2 a zmírnění klimatických změn: Nově vysazené stromy mají schopnost absorbovat oxid uhličitý (CO2) z atmosféry. Tímto způsobem projekt přispívá ke snižování celkových emisí skleníkových plynů, což má pozitivní dopad na boj proti globálnímu oteplování.

Ochrana půdy a prevence eroze: Lesní půda má schopnost zadržovat vodu a zabránit erozi. Vysazování stromů přispívá k udržování kvality půdy, což je klíčové pro udržení její úrodnosti a zároveň ochranu proti erozi a povodním.

Zlepšení ovzduší a estetická hodnota: Lesy mají schopnost zlepšovat kvalitu ovzduší tím, že zachycují prach a znečišťující látky. Tím se přispívá ke zlepšení kvality života obyvatel. Navíc, nově vytvořené lesní oblasti mají estetickou hodnotu a přispívají ke krásnému vzhledu krajiny.

Výhody vysazení jednoho stromu:
Oxygenace a filtrace vzduchu: Každý nový strom produkuje kyslík, který je nezbytný pro život. Navíc, stromy pomáhají filtrací vzduchu, kdy absorbuji škodlivé látky a znečišťující částice.

Podpora biodiverzity: Každý nový strom poskytuje životní prostředí pro mnoho druhů rostlin a zvířat. Tímto způsobem se podporuje biodiverzita a zachovává se ekologická rovnováha.

Zachování vodních zdrojů: Kořeny stromů pomáhají udržovat půdu pohromadě, což zabraňuje erozi a zároveň zvyšuje kapacitu půdy pro zadržování vody. To má pozitivní vliv na zachování vodních zdrojů.

Stín a ochlazování: Stromy poskytují stín a chlad, což je významné v urbanizovaných oblastech. Tímto způsobem mohou města zůstávat příjemnější i v horkých letních dnech.


Projekt „dalnicniznamka.cz“ představuje významný krok směrem k udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Za každou prodanou dálniční známku je umožněno vysadit jeden strom. Tato inovativní iniciativa má mnoho výhod pro planetu a ekologii, a současně přináší konkrétní výhody spojené s vysazováním stromů.