Avízo o změně SPZ

Původní stát registrace vozidla
Nový stát registrace vozidla
Původní SPZ
Nová SPZ
Oznamovatel
Jméno a příjmení
Datum narození
E‑mail
Telefonní číslo
K Avízu o změně SPZ je nutné doložit kopii dokumentu dokládající změnu SPZ v rámci stejného Vozidla (např. kopie velkého technického průkazu, ve které je uvedena původní i nová SPZ a VIN kód)
Přílohy

Tímto prohlašuji, že jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a beru na vědomí, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem a nařízeními Evropské unie, zejména nařízením GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnuté osobní údaje budou použity výhradně pro účely spojené s plnohodnotným dokončením žádosti, kterou jsem podal/a. Tyto údaje mohou být zpracovávány nebo předávány třetím stranám, pokud je to nezbytné pro splnění mé žádosti. Beru na vědomí, že mám právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a požadovat jejich vymazání, pokud již není nutné je uchovávat z právních důvodů. Souhlasím také s tím, že budu informován/a o jakémkoli porušení bezpečnosti osobních údajů, které by mohlo mít vliv na moje práva a svobody. Tímto potvrzuji, že jsem poskytl/a všechny osobní údaje pravdivě a že jsem seznámen/a s tím, jak budou tyto údaje použity.

Děkujeme. Co nejdříve vaší žádost zpracujeme.